Når kan arbeidsgiver dekke trening?

Det er to situasjoner hvor arbeidsgiver kan utgiftsføre trening, uten fordelsbeskatning for den ansatte. Trening er for ordens skyld unntatt MVA i Norge.

Vi skiller på to typer trening:

 • Fellestrening
 • Spesialisert forebyggende trening.

I denne artikkelen lærer du:

 • Forskjellen på Fellestrening og Spesialisert forebyggende trening
 • Hvordan bedriften kan dekke trening og personlig trening.
 • Praksis jfr. Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse.
 • Hvordan Skattefri trening foregår hos XOPT og XO Studio.

Table of Contents

Fellestrening har som formål, at de ansatte skal ha aktivitet sammen. Dette er et sosialt velferdstiltak, hvor treningsutbytte ikke er i fokus. Eksempler på dette er felles gruppetrening, eller at de ansatte har deler av et treningsrom hvor de trener felles.

Vanlige medlemskap på treningssenter er personlig, og dermed i strid med forutsetningen om at ansatte har aktiviteter sammen. Ifølge Regneskapshjelp.no

Krav for at arbeidsgiver kan dekke trening som sosial aktivitet:

 • Treningen skal være en aktivitet de ansatte har sammen
 • Det sosiale står i fokus
 • Kan ikke gjelde et fåtall.

På XO Studio i Skien, kan dere få hele studioet for dere selv. Med eller uten instruktør! Studioet er egnet for grupper på inntil 8 personer. Dersom dere er flere, er det fullt mulig å dele opp i flere «grupper».

Spesialisert forebyggende trening har utelukkende treningsutbyttet i fokus. Dette er trening «som på et profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader og sykdom, samt å forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften.» Ifølge Regneskapsnorge.

 

Krav til Spesialisert forebyggende trening:

 • Treningen skal være individualisert og gjennomføres i samarbeid med fagperson.
 • Det må være en reel sammenheng mellom arbeidssituasjon og treningsopplegget
 • Treningen IKKE kan omfatte annen trening en det som er nødvendig, for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom.

 

I praksis gjennomføres spesialisert forebyggende trening ganske likt som PT timer, men innenfor rammene av ordningen. Eksempelvis kan det være en kartleggingssamtale, oppsett av individuell treningsplan og personlig trening med treningsfysiolog på XO Studio i Skien.

Arbeidsgiver mottar en månedlig faktura, med den ansattes navn og evt ansattnummer.

 

Det er kun forebyggende trening og behandling som kan dekkes. «Når det gjelder arbeidsgivers dekning av behandlingsutgifter går det et sentralt skille mellom forebyggende og kurativ behandling, og det er bare den forebyggende behandling som kan være skattefri» – Skattetaten BFU

 

Mange yrker innebærer særlig belastende oppgaver, eller repeterende arbeid som gir økt slitasje. Mange tenker at dette omfattes av yrkesskader, men det er ikke tilfellet. «belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.» ifølge NAV og domsavsigelse i høyesterett.

Se også «troppssersjant ble skadet, regnes ikke som yrkessakde» og dom fra høyesterett side 6 (39) (40) HR-2005-02000-A, (sak nr. 2005/1071)

Det er altså svært viktig å tenke forebyggende. Både siden forebygging av belastningsskader er den enkeltes ansvar, men også rent bedriftsøkonomisk: Det gir bedre lønnsomhet i form av færre sykedager, med tapte driftsinntekter som følge.

 

Selv om det er klare grenser for hva som kan omfattes av ordningen, vil det være mange muligheter for å benytte treningsformer som også har hyggelige bi-effekter.

Eksempelvis vil styrking av rygg, skuldre og nakke for en revisor, også medføre en bedre holdning som følge av strammere og sterkere muskulatur. Når dette gjøres riktig, vil det også medføre en bedre golf-sving og økt forbrenning som kan bidra til vektreduksjon. (eller at du kan ta et ekstra glass til maten)

 

Svært mange yrkesgrupper, vil kunne dekkes av punkt 2 om forebyggende trening. Dette kan Treningsfysiologen på XO Studio svare på, ved å ta en arbeidsanalyse.

På generelt grunnlag vil følgende yrkesgrupper kunne kvalifisere:

 • Revisorer og regneskapsførere
 • Advokater
 • Vetrinærer (avhengig av oppgaver)
 • Kirurger
 • Bønder (avhengig av drift)
 • Snekker \ tømrer (avhengig av oppgaver)
 • Hovslager

Ta kontakt for en forpliktende prat, om din arbeidssituasjon!

Her ser vi nærmere på Spesialisert forebyggende trening og skatteetatens bindende forhåndsuttalelse, som belyser gjeldende praksis.

Den forebyggende treningen tar utgangspunkt i særlig 2 ting:

 • En analyse av den faktiske arbeidsdagen, arbeidsstillinger og arbeidskravene dette stiller.
 • Dokumenterte risikofaktorer eller dokumenterte skader\sykdomsbilder som utmerker seg i yrket.

 

 • Caset går på revisorens arbeidsstilling (kontor) og arbeidsmengde (veldig stor) førstre og andre kvartal, som er kjent å lede til overbelastningsskader.
 • Skatteetaten godkjente et svært bredt spekter av treningsformer, med dokumentert effekt.
 • Det ble videre godkjent behandling, hele året(!), siden dette ville være bra forebyggende arbeid.

 

Arbeidsstilling og repeterende oppgaver: Revisoren har klassisk kontorjobb, ofte ute hos kunder. Rent fysiologisk er ikke dette en veldig krevende arbeidsstilling, og det er derfor det er særlig interessant at forebyggende trening er godkjent. Dette er høyst relevant for yrkesgrupper med belastende arbeidsstillinger og repetitive oppgaver. Har du i tillegg stor arbeidsmengde, er det et pluss.

 

Arbeidsmengde: I første og andre kvartal har revisorer hendene fulle med årsoppgjøret. Dette medfører mye overtid. Dette ble vektlagt, men må sees i lys av at treningen ikke ble avgrenset til dette tidsrommet. Det ble altså godkjent både i den hektiske perioden, men også i den rolige perioden. Treningsfysiologisk gir det full mening, så det er svært gledelig å se at skatteetaten er av samme oppfatning.

 

Profesjonelt grunnlag: I Caset blir det blant annet spurt om massasje på arbeidsplassen. Dette blir overraskende nok godkjent. Årsaken er at massasjen utføres på profesjonelt grunnlag, av en utdannet massør og at det fremstår å være i arbeidsgivers interesse. Det vektlegges også at det er dokumentasjon på de forebyggende effektene av massasje (avspenning)

 

Dokumentasjon: Det er en fordel (men ikke et krav) om det eksisterer dokumentasjon på høy skade\sykdomsfrekvens i yrket. Om det ikke eksisterer, bør man se på yrker med lignende arbeidskrav hvor dette er dokumentert. En tredje mulighet er å gjennomføre en konkret arbeidskravsanalyse, for å identifisere risikofaktorer, for så å koble disse opp mot utfordringer man ser komme. Skatteetaten BFU

Forebyggende trening for Spesielt belastende arbeidsoppgaver, starter med en oppstartsamtale og en arbeidskravsanalyse av den jobb. Arbeidskravsanalysen ser særlig på følgende 3 punkter:

 • Arbeidsstillinger og arbeidsoppgaver
 • Arbeidsbelastningen \ arbeidsmengden.
 • Dokumentasjon relatert til hyppige belastningsskader i yrket.

 

Du kan forvente bedring av smerter og ubehag, mer overskudd, bedre fokus, økt styrke og større utholdenhet. Mange opplever også større glede med arbeidsoppgavene og økt motivasjon.
Hvor fort bedringen kommer, avhenger i stor grad av deg. Viktige faktorer er utgangspunktet, casen \ problemet og hvor ofte du trener.

 

Både nei og ja. Selv om det er strenge retningslinjer for hvordan treningen skal legges opp, er det svært vanlig at man opplever hyggelige bi-effekter som vektnedgang, overskudd og økt fettforbrenning.
Dette vil du kunne høre mer om på en uforpliktende konsultasjon, da det er helt avhengig av din arbeidssituasjon.

 

Forebyggende trening for Spesielt belastende arbeidsoppgaver hos XO Studio, utløser ikke fordelsbeskatning for den ansatte og kostnadene kan som hovedregel utgiftsføres hos arbeidsgiver

 

Treningsfysiologen har en 4årig idrettsvitenskapelig utdanning fra universitetet, og er ekspert på fysisk trening. XO Studio i Skien er et privat treningsstudio, hvor du kan trene alene, med personlig trener eller med kollegaer og venner. Helt uten andre tilstede!

 

 • Trening kan utgiftsføres uten fordelsbeskatning for den ansatte, i to tilfeller: sosial fellesregning og spesialisert forebyggende trening.
 • PT timer kan utgiftsføres, under spesialisert forebyggende trening
 • Instruktør eller PT Small group kan utgiftsføres under begge ordningene.
 • Spesialisert forebyggende trening kan ha hyggelige bieffekter, som bedre funksjon, prestasjon, økt forbrenning og vektnedgang.

Som alltid bør man naturligvis utføre sin egen due diligence. Denne artikkelen er ikke et profesjonelt skatteråd, men en sammenfatning av ulike fagblogger og fagkilder.

50%

Reserver din plass

Du er straks i må: Fyll inn detaljene under, så sender jeg deg en GRATIS invitasjon når registreringen åpner!

Ved å sende skjemaet aksepterer du å motta kommunikasjon og markedsføring, ifra xopt og dets partnere. Du kan melde deg av når du ønsker. Vi selger ikke din epost videre. All persondata behandles i tråd med vår personvernspolicy.

Få mer informasjon

Så gøy at du er interessert i XOStudio!
Fyll inn detaljene dine, så sender jeg deg mer informasjon. 

Ved å sende skjemaet aksepterer du å motta kommunikasjon og markedsføring, ifra xopt og dets partnere. Du kan melde deg av når du ønsker. Vi selger ikke din epost videre. All persondata behandles i tråd med vår personvernspolicy.

Er du medlem på XO Studio?

Velg den orange kanppen, dersom du allerede har et aktivt medlemskap ved XO Studio.
Dersom du ikke allerede er medlem, kan du starte med en prøvetime!

XOpt.no presenterer Gjennomtrent på 20

Hvor skal vi sende programmet?